Voucher aanvragen

 

Koplopersvouchers zijn bedoeld voor ggz-instellingen die niet in aanmerking komen voor subsidie van modules C1 en C2. Deze instellingen kunnen aanspraak maken op de voucher wanneer uit de nulmeting blijkt dat zij de resultaatsverplichten van modules C1 en C2 al (verregaande) hebben gerealiseerd. 

 

Het doel van de voucher is innovaties op het gebied van eHealth door koplopers te ondersteunen.

 

Hoe werkt de aanvraag van een voucher?

Anders dan bij de modules A, B en C, dient een instelling voor het aanvragen van een voucher onder andere een projectplan met begroting in. De aanvraag van de koploper bevat de concrete activiteiten die worden verricht en de afspraken die alle ggz-instellingen daarover hebben gemaakt. Bij de aanvraag van de subsidie door middel van een voucher is de commitment van minstens één ketenzorgpartner verplicht.
 
De voucher wordt tussen 1 november 2018 en 1 mei 2019 aangevraagd via het aanvraagformulier van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). 
 

Uitbetaling subsidie

Het bedrag van de voucher wordt verdeeld over de resterende maanden van de regeling en maandelijks uitgekeerd.
 
De beoordeling van de subsidievaststelling wordt gedaan op basis van de werkelijk gemaakte kosten, voorzien van een accountantsverklaring. Lees hier meer over de verantwoording van de voucher.