Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

VIPP GGZ bijna van start, informatie nulmeting

Geachte bestuurder,

 

VIPP GGZ gaat bijna van start. Begin april 2018 zal de VIPP GGZ regeling worden gepubliceerd in de Staatscourant. Eind maart en begin april vinden de voorlichtingsbijeenkomsten plaats, de uitnodiging hiervoor heeft u vorige week ontvangen. De nulmeting wordt 3 april verstuurd en kan tot en met 13 april 2018 worden ingevuld. Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ggz aanbieders zich met de uitkomsten van de nulmeting inschrijven om gebruik te maken van de VIPP-regeling voor ggz. In dit bericht informeren we u over de nulmeting en waar deze aan moet voldoen.

 

Nulmeting

De nulmeting is een online (beveiligde) vragenlijst om de stand van zaken ten opzichte van de doelstellingen van VIPP GGZ te meten. Om in aanmerking te komen voor subsidie is deelname aan deze nulmeting vereist.

De vragenlijst bestaat uit vragen die gaan over:

  • Algemene feiten en cijfers van uw instelling;
  • het vastleggen van patiëntgegevens;
  • beschikbaarheid van persoonlijke medische gegevens voor patiënten;
  • medicatieveiligheid: medicatieverificatie, voorschrijven en het actuele overzicht van de medicatie;
  • de status van de inzet van eHealth toepassingen.

 

Het beantwoorden van de vragen vergt behoorlijk wat uitzoekwerk van verschillende disciplines binnen uw instelling. Daarom adviseren wij u om hier alvast tijd voor te reserveren in de eerste helft van april.

 

Voorwaarde deelname

Instellingen kunnen deelnemen aan VIPP GGZ indien de Zorgverzekeringswet (Zvw)-omzet groter is dan € 500.000,-. Voor het toetsen van deze omzet wordt het DigiMV (digitale portaal voor het aanleveren van jaarverantwoordingsgegevens) bestand van 2016 gebruikt. Het voltooien van de nulmeting is verplicht om subsidie aan te kunnen vragen.

  • Als uit de nulmeting blijkt dat een instelling minder dan 40% van de doelstelling van de module heeft gerealiseerd, komt zij in aanmerking voor de subsidie;
  • Tussen de 40 en 60% wordt er aanvullende informatie opgevraagd, op basis waarvan beoordeeld wordt of subsidie kan worden aangevraagd;
  • Boven de 60% realisatie komt een instelling niet in aanmerking voor subsidie op dat onderdeel.

 

Aanvragen deelname subsidieregeling

De subsidie wordt aangevraagd met een aanvraagformulier. Na het voltooien van de vragenlijst van de nulmeting sturen wij u een rapport met de scores per item van uw instelling, welke u als bijlage moet toevoegen aan het aanvraagformulier.

 

Contactpersoon

Graag ontvangen wij van u vóór 26 maart de contactgegevens van de medewerker binnen uw instelling, die de nulmeting gaat uitvoeren. Deze persoon krijgt van ons een link naar de vragenlijst en een inlognaam en wachtwoord.

 

VIPP GGZ Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 

Vragen over de nulmeting kunt u stellen via nulmeting@vippggz.nl. Voor de reeds beschikbare informatie over VIPP GGZ verwijs ik u naar GGZ Connect.

 

Met vriendelijke groet,

Margon Tuinstra

Programmamanager VIPP GZZ

Gerelateerde items