Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

08-05-2019 Persbericht: GGZ Nederland tevreden met aantal inschrijvingen VIPP GGZ

Meer dan 100 GGZ-instellingen hebben subsidie aangevraagd


Op 29 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van VWS via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar gesteld om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Van de 170 ggz-instellingen die in aanmerking kwamen voor deze subsidieregeling, hebben 131 de zogenoemde nulmeting ingevuld. Voor 1 mei 2019 konden ggz-instellingen kenbaar maken of zij ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de subsidieregeling. Dit hebben 107 instellingen gedaan. “Dit is een mooi resultaat”, vindt directeur Veronique Esman van GGZ Nederland.

 

De subsidieregeling VIPP GGZ wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling. Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen. Een belangrijke voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: dat zij vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in eigen gegevens en dat dit gestandaardiseerd gebeurt.

 

 Grote inzet van ggz-instellingen
“Met deze regeling krijgen ggz-instellingen de mogelijkheid om de digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional op gang te brengen”, zegt Veronique Esman, directeur GGZ Nederland. “Dat er meer dan 100 instellingen zich in zouden schrijven hadden we wel gehoopt, maar het is altijd mooi als het resultaat ook daar is. Het behalen van de doelen van de regeling vraagt een grote inzet van de gehele ggz-instelling en is niet een beslissing die je zomaar neemt”, vervolgt Esman. GGZ Nederland is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam VIPP GGZ verzorgt bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling. Al anderhalf jaar is dit team van professionals vanuit GGZ Nederland aan het werk om alle instellingen te voorzien van de juiste informatie en hen te ondersteunen bij de inschrijving. Ook in de komende fases zal dit team de ggz-instellingen blijven faciliteren met als belangrijkste doel: de patiënt meer regie geven over zijn behandeling en zorg.

 

VIPP GGZ
Met deze regeling worden ggz-instellingen ondersteund in het gestandaardiseerd vastleggen van gegevens en het veilig met de patiënt uitwisselen daarvan. Inzage in de eigen gegevens kan bijvoorbeeld van belang zijn om thuis met een familielid nog eens rustig terug te lezen wat het behandelplan is. Maar het kan ook helpen om te zien welk medicijn is voorgeschreven en in welke hoeveelheid. Het gestandaardiseerd opslaan en digitaal delen van informatie tussen de instelling en de patiënt is een belangrijke stap om de zorg klaar te maken voor de toekomst. De patiënt kan de gegevens daardoor actief gebruiken en deze makkelijk delen met een andere zorgverleners. Daarnaast worden recepten elektronisch verstuurd en wordt medicatie door de behandelaar geverifieerd voordat deze nieuwe voorschrijft waardoor de medicatieveiligheid stijgt. Door inzet van eHealth kan een bestaande behandeling worden aangevuld, maar ook kan sneller worden gestart met de behandeling. Hierdoor kunnen wachtlijsten worden verminderd.

Gerelateerde items