Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

22-06-2020 Quick scan aansluiten op TVS voor de zorg

Een document voor leveranciers en zorginstellingen. Afkomstig van het programma ‘Digitale toegang in de zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ggz-instellingen moeten gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO om te voldoen aan de eisen van module A van VIPP GGZ. Hiervoor moeten ze gebruik maken van een Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) met het MedMij-label. In het MedMij-afsprakenstelsel is DigiD het verplichte inlogmiddel. Dit betekent dat patiënten alleen gegevens kunnen opvragen als zij kunnen inloggen met DigiD.

 

Als een instelling een SAAS-oplossing van een DVZA gebruikt, kan er via de ToegangVerleningService (TVS) op DigiD worden aangesloten. Dit heeft als voordeel dat de leverancier voor meerdere instellingen aansluit op de TVS. Zo hoeven losse instellingen niet meer zelf aan te sluiten op DigiD en wordt het jaarlijks DigiD-assessment bij de leverancier van de DVZA uitgevoerd. In de Quick scan staat hoe het proces voor aansluiten op de TVS eruitziet.

Download het factsheet voor de TVS aansluiting

Gerelateerde items