Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

09-07-2020 Aanpassingen VIPP GGZ regeling, juli 2020

Op 9 juli publiceerde het ministerie van VWS een nieuwe versie van de VIPP GGZ regeling. Voornaamste wijziging is dat de periode om subsidieresultaten te behalen, is verlengd met negen maanden naar 1 november 2021.

Dit geldt zowel voor deelnemende instellingen als gebruikersverenigingen.

De einddatum van de gehele regeling en dus de deadline van de verantwoording wordt daarmee 1 april 2022. De artikelen over financiële verantwoording van oktober 2018 blijven van kracht. De coronacrisis en de oplevering van de TVS waren de aanleidingen voor de verlengingen.

Omdat overal in de regeling de einddatum aangepast moest worden, is er een nieuwe versie van de regeling gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn ook de wijzigingen uit de addenda van december 2018 en december 2019 verwerkt. In dit bericht zetten we de onderdelen van de regeling die wijzigingen bevatten op een rij. 

Hoofdstuk 2 Modules voor ggz-instellingen

  • De definitie van ‘toepasbare eHealth-toepassingen’ is verbreed. Tijdens de coronacrisis werd enorm opgeschaald aan beeldbellen en dit werd door zowel cliënten als behandelaren als een zinvolle aanvulling op de behandeling ervaren. Beeldbellen, in combinatie met andere eHealth toepassingen, wordt daarom wel toegelaten. Apps worden ook aangemerkt als eHealth.
  • In onderdeel E is een actualisatie opgenomen over de voortgang van het programma eID. Er wordt nu genoemd dat per september 2020 aangesloten kan worden op de TVS. Deze aansluiting is nodig voor een efficiënte toegang tot DigiD, wat op haar beurt weer nodig is voor het behalen van de MedMij-gerelateerde resultaatsverplichtingen in Module A. 
     

Hoofdstuk 6 Softwareaanpassingen conform vigerende informatiestandaarden (gebruikersverenigingen) 

  • De einddatum voor de subsidie van de eerste set zibs is verlengd naar 1 november 2021. Dit is de sets zibs die nodig is voor de realisatie van de resultaatverplichtingen van Module A.
  • De einddatum voor de subsidie voor de additionele 42 zibs schuift ook op, naar 1 december 2021. 


Bijlage 1 Zorginformatiebouwstenen

  • In de eerste alinea van deze bijlage is de passage ‘patiëntenportalen en/of PGO’s’ veranderd in ‘PGO’s en eventueel patiëntenportalen’. Daarmee is deze passage gelijkgetrokken met Module A. Het verschil riep ten onrechte de vraag op of in de twee passages iets anders bedoeld wordt.
  • De laatste zib in de tabel onder ‘Aanvullende Zorginformatiebouwstenen bij hoofdstuk 6 onderdeel F’ is gewijzigd. De zib Intensiteit van behandeling bleek dubbelop en is in overleg met de redactieraad zibs vervangen door de zib Contactverslag.


Handboek VIPP GGZ eindtoets

  • Op de eerste bladzijde is de datum aangevuld van publicatie, die was eerder deels weggevallen.
  • Vanaf paragraaf 1.1 is op verschillende plaatsen de einddatum aangepast. 

Op korte termijn worden ook de beoordelingsmatrix en de audithandreiking aangepast. Deze worden gepubliceerd op de website van DUS-I. Het programmateam VIPP GGZ houdt jullie hiervan op de hoogte.

Aan het einde van de nieuwe versie van de regeling staat een toelichting van de staatssecretaris op de wijzingen.
 

Bekijk de wijzigingen in de Staatscourant

 

Gerelateerde items