Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

19-06-2022 Uitslag enquête voor congres Architectuur in de zorg

Over de invloed van VIPP GGZ op de (informatie)architectuur bij ggz-instellingen.

Op 9 juni 2022 vond het congres Architectuur in de zorg plaats. Frank Kuiper (GGZ Oost Brabant) en Tamara Moll (programmateam VIPP GGZ) gaven een presentatie over de invloed van VIPP GGZ op de (informatie)architectuur bij ggz-instellingen. 

Voorafgaand zetten zij een enquête uit onder projectleiders en (informatie-)architecten bij ggz-instellingen. Deze enquête is uiteindelijk door zeven grote geïntegreerde instellingen ingevuld. Deze zeven vormen, op basis van hun kenmerken (bijvoorbeeld EPD, architectuurkeuzes en omvang) een representatieve steekproef voor geïntegreerde ggz-instellingen. Van de deelnemers gaf bijna de helft aan dat VIPP GGZ de architectuurvisie van de instelling in grote mate heeft beïnvloed. Slechts één zegt dat VIPP GGZ niet van invloed is geweest op de architectuurvisie.

Implementatie van zibs en DVZA-keuze
In de enquête is gevraagd naar de onderdelen die als gevolg van VIPP GGZ zijn toegevoegd of aangepast aan de architectuur werd in alle gevallen de implementatie en het beschikbaarstellen van de zibs genoemd en de DVZA-keuze. Iets meer dan de helft geeft aan dat VIPP GGZ leidde tot aansluiting op het LSP. De keuze voor de DVZA werd met name bepaald door het gemak. Dit was het geval als de eigen EPD-leverancier ook een DVZA-oplossing aanbiedt of dat de EPD-leverancier een samenwerking is aangegaan met een DVZA-leverancier.

Samengevat is er een aantal ontwikkelingen die naar aanleiding van VIPP GGZ naar voren gehaald, dan wel aangepast zijn. Voorbeelden hiervan zijn het eerder omzetten van systemen naar de cloud. Of het baseren van de architectuur op ‘best of breed’.

Gerelateerde items