Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

11-10-2022 Resultaten enquête onder projectleiders

De projectleiders die VIPP GGZ hebben afgerond, ontvingen een vragenlijst over de opbrengst van de regeling, samenwerking met leveranciers en programmateam, implementatie en ambities voor de toekomst. 
 

Deze vragenlijst is door dertig projectleiders ingevuld en heeft waardevolle informatie opgeleverd. Zo geven de projectleiders gemiddeld een 7,1 voor de VIPP GGZ regeling en zijn veelal blij met de doelen die zijn bereikt, zoals meer gebruik van het portaal en eHealth, eigen regie voor de cliënt en de mogelijkheid tot digitaal voorschrijven. Wel werd de regeling ervaren als complex en bevatte het onduidelijkheden op detailniveau. Er was veel ruimte voor eigen interpretatie, wat zich uitte in verschillen in de inbouw door de leverancier.

De betrokkenheid van leveranciers werd gezien als een pluspunt van de regeling. Door veel co-creatie en onderlinge afstemming, zijn er mooie resultaten bereikt. Wel werd genoemd dat de implementatie ook veel haken en ogen kende en bijvoorbeeld het ketentesten erg complex waren.

Programmateam en community
Ook het programmateam werd positief ervaren door hun toegankelijkheid, bereikbaarheid en goede kennis en kunde. Sommige projectleiders hadden graag gezien dat er wel meer gebruik gemaakt was van de community, zoals meer informatie en discussies tussen projectleiders onderling, en hadden graag meer inhoud ontvangen gericht op de kleinere instellingen.

Ondanks alle hobbels die genomen moesten worden, zijn de meeste projectleiders erg tevreden dat de resultaten binnen de gestelde deadlines zijn behaald. Sommige projectleiders voelde zich erg gesteund door het draagvlak binnen het bestuur en de organisatie. Voor anderen was het veelal een uitdaging om betrokken te enthousiasmeren voor VIPP GGZ, zeker gezien de drukke agenda’s.
 

Toekomst
En wat betreft de toekomst? Het merendeel van de projectleiders wil vooral even een pas op de plaats. De ontwikkelingen van VIPP GGZ moeten eerst geborgd worden binnen de organisatie. De ontwikkelingen met betrekking tot het PGO worden nauw in de gaten gehouden, sommige instellingen gaan zich richten op nieuwe landelijke programma’s en en meerdere gaan zich bezighouden met de doorontwikkeling van hun portaal voor nog meer transparantie en eigen regie voor de cliënt.

Gerelateerde items