Gebruikersvereniging

 

Op 12 december 2018 heeft VWS bekendgemaakt dat zij het subsidiebedrag voor gebruikersverenigingen verhoogt van maximaal €250.000 naar maximaal €300.000. Een gebruikersvereniging die subsidie wil aanvragen dient bij de DUS-I een projectplan met de verwachte kosten in (met een maximum van €300.000). Achteraf moet verantwoord worden dat er kosten zijn gemaakt gelijk aan het subsidiebedrag, geïnvesteerd in activiteiten zoals beschreven op blz. 24 in de Staatscourant. Hieronder vallen bijvoorbeeld softwareaanpassingen, maar ook overleguren. Een eigen investering is volgens de regeling niet vereist, maar kan indien noodzakelijk gefinancierd worden uit de gelden die aangesloten instellingen ontvangen uit de modules A, B en C.