VIPPGGZ is onderdeel van   

 

Audits

 

De instelling selecteert zelf een auditpartij uit deze lijst van gecertificeerde auditors. Het laten uitvoeren van de audit mag op elk gewenst moment, maar in ieder geval drie maanden voor het einde van de regeling (1 februari 2021). De gegevens die bekeken worden gaan over een periode van 30 of 90 dagen voor de datum van de audit. 

 

Uit de audits moeten blijken dat voor 90% van de normen en doelen zijn behaald.

 

Tot zes maanden na het einde van de regeling (1 augustus 2021) heeft de instelling de tijd om eventuele correcties door te voeren en een heraudit te doen.