Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Waardelijst ggz-verrichtingen

 


Excel met de ggz-verrichtingenwaarden en unieke SnomedCT codes. Deze tabel is bedoeld om de zorginhoudelijke gegevens vast te leggen bij gebruik van de zib Verrichting. Deze tabel wordt door het zibcentrum meegenomen in publicatie 2020 van de zibs. U kunt deze tabel inbouwen in het EPD en gebruiken in het kader van module A van VIPP GGZ.

Als u verrichtingen conform de zib Verrichting ook voor de facturatie wilt gebruiken (bijvoorbeeld voor DBC-DOT), kunt u hiervoor een mapping maken. De mapping gaat dan vanaf de zorginhoudelijke/klinische verrichtingen en/of de SnomedCT codes uit de ggz-verrichtingenlijst naar de relevante financieel/administratieve verrichtingen. U kunt dan het mappingresultaat gebruiken voor de factuur of voor de verantwoording naar de NZa.
 

Download de lijst

Neem met vragen contact op via info@vippggz.nl