Programmamanagement door    

 

Gecontroleerde livegangen

 

Vanuit diverse instellingen en leveranciers kregen wij het verzoek tot ondersteuning bij het tot stand brengen van de eerste gegevensuitwisseling conform MedMij naar een PGO. In de praktijk zien wij dat, na het behalen van het MedMij-label, nog nadere afstemming in de keten XIS-leverancier, DVZA-leverancier en PGO nodig is om succesvol uit te kunnen wisselen.

 

VIPP GGZ biedt deze ondersteuning in samenwerking met Proves-MedMij. Proves-MedMij heeft uitgebreide ervaring met het tot stand brengen van deze uitwisseling en brengt deze graag in bij deelnemers van VIPP GGZ. Hierbij ligt de focus op de technische realisatie van de uitwisseling, waarbij dit in twee stappen wordt gerealiseerd. De ondersteuning vanuit Proves-MedMij is kosteloos. Ggz-instellingen ontvangen een op maat gemaakt stappenplan waarmee gegevensuitwisseling (BgGGZ en Medicatie) naar de PGO kan worden gerealiseerd, voor de deadline van het VIPP GGZ programma (1 november 2021).

 

Wil jij ook ondersteuning ontvangen, kijk dan onderaan de pagina of je aan de instapvoorwaarden voldoet en meld je aan via info@vippggz.nl.

 

Aanpak

 

Deze is opgeknipt in twee delen:

 

  • Er vindt een Proof of Service plaats, waarin men de keten van XIS-leverancier, DVZA-leverancier naar de PGO test. Bij een positief resultaat in de testomgeving start het tweede deel van het stappenplan.
  • Gecontroleerde livegang (GLG) in de productieomgeving en met echte patiënten. Hier wordt daadwerkelijk aangesloten op het MedMij-stelsel. In productie wordt gekeken of de gegevensdienst naar behoren werkt met de DVZA en het achterliggende bronsysteem. In de GLG kan een beperkt aantal patiënten van de instelling de eigen gegevens opvragen met een PGO. Dit PGO is toegelaten tot de gecontroleerde omgeving. Na succesvolle uitwisseling in de gecontroleerde omgeving kan verder worden uitgerold en kunnen alle patiënten die gebruik willen maken van een PGO hun eigen gegevens opvragen bij de instelling.

 

 

Voorwaarden voor deelname

 

We hanteren zes instapvoorwaarden. Voldoe je hier al aan, of verwacht je hier binnen enkele weken aan te voldoen? Meld je dan vast bij ons aan.

  1. De aanmelding bestaat uit een XIS-leverancier, DVZA-leverancier en ggz-instelling die deel gaan nemen aan de GLG binnen VIPP GGZ .
  2. Er is een overeenkomst tussen de DVZA en de ggz-instelling ten behoeve van de MedMij-uitwisseling.
  3. De zorgaanbieder werft tenminste vijf patiënten en/of projectmedewerkers voor de deelname aan de GLG.
  4. De ggz-instelling is opgevoerd op de MedMij-administratie.
  5. XIS, DVZA en PGO zijn geaccepteerd en gekwalificeerd voor de gegevensdienst basisgegevens ggz en/of medicatiegegevens.
  6. De TVS-aansluiting is gereed.

 

Voldoen jullie aan de voorwaarden? Meld je aan via info@vippggz.nl