MedMij Afsprakenstelsel

 

Wanneer een instelling subsidie aanvraagt voor module A1 of A2 uit de VIPP GGZ regeling, dient de instelling gegevens uit haar ICT-systeem conform het MedMij Afsprakenstelsel te kunnen ontsluiten naar PGO’s en eventueel het eigen patiëntenportaal.

MedMij stelt spelregels op voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en patiënten. Deze spelregels noemen we het MedMij Afsprakenstelsel. Zorgverleners en patiënten worden zelf geen deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel, maar beide partijen nemen een dienst af van leveranciers die wél deelnemer zijn. Deze leveranciers houden zich aan de afspraken uit het MedMij Afsprakenstelsel.

Via onderstaande link komt u bij een Q&A van MedMij:

https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2018/12/QA-MedMij-VIPP-GGZ.pdf