Programmamanagement door    

 

MedMij 

 

Instellingen die subsidie hebben aangevraagd voor module A1 of A2 uit de VIPP GGZ regeling, dienden gegevens uit haar ICT-systeem conform het MedMij Afsprakenstelsel te kunnen ontsluiten naar PGO’s en eventueel het eigen patiëntenportaal.

MedMij stel spelregels op voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en patiënten. Deze spelregels noemen we het MedMij Afsprakenstelsel. Zorgverleners en patiënten worden zelf geen deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel, maar beide partijen nemen een dienst af van leveranciers die wél deelnemer zijn. Deze leveranciers houden zich aan de afspraken uit het MedMij Afsprakenstelsel.

 

MedMij-kwalificaties

Diverse DVZA's hebben in samenwerking met de bronsystemen een MedMij-label behaald. Zie hier het overzicht van de huidige kwalificaties.

 

Relevante documenten

 

Verantwoordelijkheden voor het ontsluiten van gegevens binnen het MedMij-netwerk

 

Functionele specificaties

Door de gebruikersvereniging van een aantal EPD’s in de ggz is de wens geuit over specificaties te beschikken om aan de doelstellingen van VIPP GGZ te voldoen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen technische en functionele specificaties. Het doel van dit document is de specificaties te bieden in de vorm van beschrijvingen van achtergronden, processen, use cases en transacties.