Programmamanagement door    

 

Monitor

 

Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling wordt gemonitord of de geformuleerde ambities naar verwachting gerealiseerd worden. Voor instellingen is de monitor een moment om te zien hoe ver ze zijn in het realiseren van de resultaatsverplichtingen. Voor het programmateam van VIPP GGZ kan de monitor inzicht geven in onderdelen die extra ondersteuning behoeven. Tot slot kan het ministerie van VWS aan de hand van de monitor inschatten of het programma werkt zoals bedoeld.

Tijdens de looptijd van de regeling is op vier momenten een monitor ingepland.

Monitor 1: juni 2019

Monitor 2: december 2019

Monitor 3: juni 2020

Monitor 4: december 2020

Monitor 5: juni 2021

De bij ons bekende contactpersoon van een instelling ontvangt op deze data de link naar de monitor. De gegevens die in de monitors gevraagd worden zijn gelijk aan de eerste monitor. Hier kunnen projectleiders rekening mee houden in de voorbereiden voor de monitor. 

 

Audits

 

Het laten uitvoeren van de audit mag op elk gewenst moment voor 1 november 2021. De gegevens die bekeken worden, gaan over een periode van dertig of negentig dagen voor de datum van de audit. Uit de audits moeten blijken dat de normen en doelen voor minstens 90% zijn behaald.
 

Auditor kiezen

Audits voor VIPP GGZ moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke auditoren die verenigd zijn in NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors. Het is niet mogelijk om af te wijken van deze lijst en zelf een auditpartij te kiezen.

Tip: wacht niet met het zoeken van een auditor tot de audit. Wanneer u eerder een auditor inschakelt, kan hij of zij meekijken of de normen naar verwachting gehaald gaan worden.