VIPPGGZ is onderdeel van   

 

Monitor

 

Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling wordt gemonitord of de geformuleerde ambities naar verwachting gerealiseerd worden. Voor instellingen is de monitor een moment om te zien hoe ver ze zijn in het realiseren van de resultaatsverplichtingen. Voor het programmateam van VIPP GGZ kan de monitor inzicht geven in onderdelen die extra ondersteuning behoeven. Tot slot kan het ministerie van VWS aan de hand van de monitor inschatten of het programma werkt zoals bedoeld.

 

Elk half jaar vindt een monitor plaats

Tijdens de looptijd van de regeling is op vier momenten een monitor ingepland:

Monitor 1: juni 2019

Monitor 2: december 2019

Monitor 3: juni 2020

Monitor 4: december 2020

 

Een instelling ontvangt vanzelf bericht wanneer de vragenlijst voor de monitor ingevuld moet worden. Deze vragenlijst zal deels vooraf ingevuld zijn op basis van antwoorden van de nulmeting, zodat de instelling bij de monitor niet elke vraag opnieuw hoeft te beantwoorden.