Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Geestelijke GezondheidszorgIn het kort

VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.


Doelstellingen

De doelstellingen van de regeling worden begin mei door VWS gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder staat in beknopte weergave de doelen van het programmamanagement in het Mission Statement.

 


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees meer

 


Agenda

 

Voorlichtingsbijeenkomst projectleiders

19 november 2018 van 15.00 - 17.00 uur, webinar. Aanmelden kan niet meer, nieuwe datum volgt.

 

Voorlichtingsbijeenkomst projectleiders

22 november 2018 van 10.00 - 12.00 uur, locatie Amersfoort. Aanmelden kan hier.

 

Voorlichtingsbijeenkomst leveranciers

29 november 2018 van 14.00 - 16.00 uur, locatie Amersfoort. Aanmelden kan hier.


Voorlichtingsbijeenkomst projectleiders

3 december 2018 van 10.00 - 12.00 uur, webinar. Aanmelden kan hier.


Kick-off bijeenkomst

12 december 2018 van 14.00 - 18.00 uur, locatie Avifauna Alphen aan de Rijn. Aanmelden kan hier
 


Achtergrondinformatie

Hieronder staat informatie ter ondersteuning bij de uitvoering van de regeling: