Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Geestelijke Gezondheidszorg


In het kort

VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 


Achtergrondinformatie

Hieronder staat informatie ter ondersteuning bij de uitvoering van de regeling:

 


Doelstellingen

De doelstellingen van de regeling worden begin mei door VWS gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder staat in beknopte weergave de doelen van het programmamanagement in het Mission Statement.

 


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees meer

 


Agenda

 

Eerste drie weken mei 
invullen nulmeting

Voor het invullen van de nulmeting wordt een link gestuurd (naar de vragenlijst met inlognaam en wachtwoord) aan de contactpersoon van de instelling die deze gaat uitvoeren. Nog geen contactpersoon doorgegeven, klik dan hier.

Begin juni 2018
publicatie Staatscourant door VWS, start regeling


25 juni 
consultancybijeenkomst Amersfoort, De Observant, 14.00-17.00 uur

Aanwezig zijn bij de consultancybijeenkomst, maar nog niet aangemeld, klik dan hier.