VIPPGGZ is onderdeel van   

 

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Geestelijke Gezondheidszorg


 In het kort

 

VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 

 


Veelgestelde vragen

 

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees meer


Inschrijven nieuwsbrief

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom VIPP GGZ? Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. 

 


Enquete

 

De nulmeting is afgerond en nu zijn we benieuwd naar de stand van zaken van de subsidieaanvragen van ggz-instellingen. Klik hier om drie korte vragen in te vullen over de huidige stand van de subsidieaanvraag van uw instelling. Invullen van de enquete duurt maximaal één minuut. In maart geven we een anonieme terugkoppeling over de ingevulde enquetes in de nieuwsbrief. 


Agenda
 

Vanaf maandag 18 maart organiseren we maandelijks een inloopsesie voor leveranciers. Voorafgaand aan elke sessie wordt gekeken welke vragen er spelen en welke partij hier toelichting op kan geven. Ook is er aansluitend ruimte voor één-op-één consultatie. 

Volgende bijeenkomst op 15 april 2019 van 9.30 tot 11.00 uur. Deelname alleen na aanmelding. 

Binnenkort vullen we de agenda aan met interessante thema-bijeenkomsten.