Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Geestelijke Gezondheidszorg


 In het kort

VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

 

 


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees meer

 


Agenda
 

Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden kan hier.

 

29 januari 2019  

Themabijeenkomst Vouchers

 

5 februari 2019

Themabijeenkomst MedMij afsprakenstelsel