Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Geestelijke Gezondheidszorg


Achtergrondinformatie

Hieronder staat informatie ter ondersteuning bij de uitvoering van de regeling:
 


Doelstellingen

De doelstellingen van de regeling zijn eind november 2018 door VWS gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder staat in beknopte weergave de doelen van het programmamanagement in het Mission Statement.

 


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees meer

 


Agenda 


In het kort

VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.