VIPPGGZ is onderdeel van   

 

Doelstellingen VIPP GGZ

 

VIPP GGZ is een implementatieprogramma dat aansluit bij landelijke standaarden, waaronder de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de Informatiestandaard medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij).

 

De VIPP GGZ regeling kent drie doelen:

  1. Betere en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling;
  2. Grotere medicatieveiligheid;
  3. Meer gebruik van eHealth.

 

Deze doelen zijn onderbracht in modules: